Bireysel Danışmanlık

Kişiler arası duyarlılığı yoksun olan bu kişiler bazen sosyal olmayan davranışlar gösterirler. Bu da grup desteğinin sağlanmasını zorlaştırır. Örneğin, hoş olmayan bir vücut kokusuna sahip olan ve garip giysiler giyen bir öğrenci, grupta diğer üyelerce alay konusu olabilir. Bu öğrenciyi başlangıçta küçük grupla danışmaya almak doğru değildir. Bu öğrenci grupta geri bildirim alabilecek ve akranlarından yardım alabilecek olsa da onu grup danışmasına hazırlamanın bir parçası olarak bu kişinin bireysel ilgiye ihtiyacı vardır. Bazı öğrenciler ciddi duygusal problemlere sahip olabilirler.

Bireysel danışmanlık nedir bireyin karşılaştığı olumsuz yaşam deneyimleriyle (ayrılık, aldatma/aldatılma, boşanma, ölüm, doğal afetler, kaza, şiddet, istismar, hastalık vb.) başa çıkabilmesi, yaşadığı duygusal güçlüklerin üstesinden gelebilmesi, kendini tanıması ve kararlar alabilmesi gibi süreçleri içeren danışmanlık hizmetidir. Bireysel danışmanlık kişinin kendi gücünü keşfetmesini ve yaşam doyumunu arttırmasını amaçlar. Rola Aile Danışma Merkezi bu hizmeti psikologlar aracılığıyla sağlamaktadır. Bireysel danışma görüşmeleri, yardıma ihtiyaç duyulan konuya göre değişmekle birlikte, genellikle 5-10 oturum arasında sürmektedir.

Bireysel Danışmanlık Ne Zaman Olur?

Bazı durumlar, özellikle bireysel danışma için uygundur. Bireysel danışmanlık seansları, öz güven eksikliği olan öğrencilerden bir kısmı küçük grupla psikolojik danışma gibi diğer psikolojik danışma müdahalelerine katılmaktan çekinirler. Onlar diğer kişilerin kendilerini anlayacaklarını düşünmezler. Bir kişiyle konuşmaya cesaret bulmak için çaba gösterirlerken, bir grup karşısında ise konuşmayı hayal bile edemezler. Yine sosyal becerileri yetersiz olan kişilerde diğerleri gibi grup halinde görüşmeyi reddedeceklerdir.Onlar diğer kişilerin kendilerini anlayacaklarını düşünmezler. Bir kişiyle konuşmaya cesaret bulmak için çaba gösterirlerken, bir grup karşısında ise konuşmayı hayal bile edemezler .

Bireysel Danışmanlık Ankara

Bireylerin kendilerini daha iyi tanımalarına, davranışlarını anlamalarına ve kendilerini geliştirmelerine yardım eden; karşılaştıkları akademik, kişisel ve sosyal problemleri ile baş etme becerilerini kazanmalarını amaçlayan, psikolojik danışman ve birey arasında birebir gerçekleşen ve gizlilik esasına dayalı bir süreçtir.Bir oturum ortalama 50 dakika olup haftada bir veya iki haftada bir gerçekleştirilmektedir. Yapılan tüm çalışmalar bilimsel ilkeler ve mesleki etik kuralları çerçevesinde yürütülmektedir. Bazı durumlar, özellikle bireysel danışma için uygundur. 

Bireysel Danışmanlık Konuları

Call Now Button