Sıkça Sorulan Sorular

Danışanlarımızın En Sık Yönelttiği Sorular

Danışmanlık süresi genellikle haftada bir veya iki haftada bir olarak düzenlenir. Seans süresi ortalama 50 dakikadır. Danışanlar ilk görüşmeden itibaren sonuç almak isterler. Ancak sorununuza yönelik çözüm alabilmenin en önemli etkeni danışmanlık sürecine düzenli katılım sağlamak ve devam etmektir. Her birey biriciktir ve kendine özgüdür bu nedenle danışanlar sorunları içerisinde değerlendirilerek danışmanlık süresine verilmektedir. Yaşanılan sorunun yoğunluğu, bireyin danışmanlık aldığı süreç içerisindeki motivasyonu, mevcut sosyal destek mekanizmalarının bulunması, stres faktörleri, danışman ve danışan arasındaki ilişkinin kalitesi gibi nedenlere bağlı olarak kaç seans alınması gerektiği konusu değişiklik gösterebilir. Akut (kısa süreli oluşan) sorunların çözümü, kronik (uzun süredir devam eden) sorunlara göre çok daha kısa sürmektedir. Kişilikle örüntülü sorunlar (kişilik bozuklukları gibi) ise değişim için en uzun süreyi istemektedir.

Psikoloji bilimi en genel tanımıyla insan davranışlarının ve bilişsel süreçlerinin nasıl oluştuğunun araştırılmasıdır.

Psikolojinin birçok alt dalı vardır. Bunlardan bazıları gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji, adli psikoloji, deneysel psikoloji, endüstri psikolojisi ve klinik psikolojidir. Psikoloji bölümü lisans mezunları bu alt dallardan birinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamladıktan sonra uzmanlık kazandıkları alanda çalışmaya başlarlar. Her uzman klinik psikoloğun bağlı olduğu bir ekol ve teorik alt yapı mevcuttur. Uzman klinik psikologlar bağlı oldukları ekolun teknik ve yöntemiyle çalışmalarını sürdürürler.

Uzman klinik psikologlar tıp mezunu ve tıp doktoru değildir. Tanı koyma yetkileri yoktur. Sorununuzun çözümüne yönelik olarak size ilaç yazamazlar. İlaç kullanımına yönlendirebilenler tıp mezunu ve tıp alanında uzmanlığını psikiyatri alanında yapmış olan psikiyatristlerdir.

Uzman klinik psikologlar, sizin hayatınızla ilgili karar verebilme yetkisine sahip değildir. Sizin kendiniz için doğru olan kararı verebilmeniz için size farklı bakış açıları sunar. Danışanın sorun çözme kapasitesini geliştirir ve danışanın bireysel farkındalığının artmasına olanak sağlar. Başvurma sebebiniz ve değişim hedefiniz doğrultusunda sizi sürece dâhil ederek sizinle birlikte çalışırlar.

Ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların mesleki sorumluluk ve etik anlayış çerçevesinde en önemli ve en çok dikkat edilmesi gereken ilkeleri “gizlilik”tir. Psikologların danışan hakkındaki bilgileri herhangi bir başkasıyla paylaşmaması mesleki bir gerekliliktir. Kişilerin özel hayatlarıyla ilgili bilgiler gizli tutulur, herhangi bir platformda yazılı veya sözlü olarak paylaşılamaz.

Gizlilik ilkesi ile ilgili istisnai durumlar ise şu şekildedir:

 a) Danışanın kendine veya bir başkasına zarar verebileceğinin düşünülmesi durumunda bu durum ilgili kişilerle (aile üyeleri, doktor vb.) paylaşılmalıdır. Çocuk ve ergenlerle yapılan görüşmelerde kendine veya bir başkasına zarar verme olasılığı söz konusu ise bu bilgi çocuk veya ergen öncesinde bilgilendirilerek aile üyeleri ile paylaşılmalıdır.

Bu durumu Türk Ceza Kanunu’nun 280. Maddesi desteklemektedir. Türk Ceza Kanunu 280. Madde uyarınca ruh sağlığı çalışanları, belirli suçları (çocuğun istismarı, aile içi şiddet, kadına yönelik şiddet gibi) ihbar etme yükümlülüğündedir ve bu yükümlülüğü ihlal eden ruh sağlığı çalışanına cezai yaptırımı uygulanmaktadır.

Yukarıda bahsedilen istisnai durum dışında danışmanlık merkezimizde 18 yaşından gün almış danışanlarımız dâhil olmak üzere danışanlarımızın kişisel bilgileri hiçbir kurum, kuruluş veya kişi ile paylaşılmamaktadır.

Call Now Button