Kurumsal Danışmanlık

Kurumlar da canlılar gibi sistemler ve onları etkileyen alt sistemlerden oluşmaktadır. Kurumun içerisindeki tüm alt sistemler arasında bütünlük ve denge ilişkisi vardır. Bu demek oluyor ki bir alt sistemdeki değişiklik veya aksaklık diğer bütün sistemleri etkileyebilmektedir.

Kurumsal danışmanlık, sistem olarak nitelendirdiğimiz kurumdaki alt sistemleri ve kurumu meydana getiren unsurları bütüncül bakış açısı ile değerlendirerek oluşmuş veya oluşabilecek risklerin analiz edilmesini sağlayan danışmanlık hizmetidir. Aynı zamanda tespit edilen risk faktörlerini veya eksiklikleri kurum içi eğitimler, seminerler, workshoplar ile giderilmesini sağlar.

Call Now Button