İlişki Problemleri 2022

BU YAZIMIZI PAYLAŞIN :

Her bireyin sahip olduğu farklı kültürel özellikler vardır. Belli bir ailede doğar ve toplumun bir parçası olurlar. Parçası oldukları toplumda veya daha farklı bir şekilde ilişkiler kurmaları da gayet olağan bir durumdur. Bu ilişkilerin en önemlilerinden biri de romantik ilişkilerdir.

Günümüzdeki İlişki Problemleri

Literatürde romantik ilişki tanımlarına bakıldığında birçok tanımla karşı karşıya gelmek mümkündür. Connolly’e göre romantik ilişki, bireylerin yaşam süreleri boyunca farklı şekillerde ortaya çıkan, bireylerin duygusal deneyimlerini paylaşması şeklinde tanımlanırken Collins’e göre ise karşılıklı bir şekilde farkındalık içinde olunan ve ilgi durumlarının paylaşıldığı ‘’özel bir yoğunluk’’ ile altı çizilen, devamı sağlanan gönüllülüğe dayalı bir etkileşim şeklinde tanımlanmaktadır. Tüm bu tanımlamamalardan yola çıkararak romantik ilişkinin bir paylaşım içerisinde olma durumu olduğunu söyleyebiliriz. Hatta belirtmek gerekir ki bu paylaşımların çoğunluğu olumlu duygular ve karşılıklı iyi oluş oluşturuyor. Bireyler çoğu zaman romantik ilişkilerini mutlu olma hali ve karşılıklı bir sevinç kaynağı olarak görüyor. Hatta bu ilişkilerin ciddiyet boyutu ilişkiden ilişkiye değişiklikler de gösterebiliyor. İlişkide kişilerin büründüğü roller ve aldığı sorumluluklar gereği çatışmalar ve anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. İki insanın birliktelik süreci her zaman istedikleri gibi olmayabiliyor ve hayatın zorlu ve hatta sancılı bir süreci olabiliyor. Bu zorlu süreçlerde bireylerin birbirlerini anlamadıklarını ve empatiden yoksun bir sürece girdiklerini de görebiliyoruz. Mutlu olunan ve huzurlu hissedilen ilişkilerde, bireyler bazı değişkenlerden ötürü çatışıyorlar. Bu çatışmalar onları olumsuz yönde etkileyebiliyor. Aslında mutlu ilişkilerde de bireyler çatışmalar yaşayabilir ve bu durum gayet normal olduğunu söyleyebiliriz.

ilişki problemleri

İlişki Problemlerinin Sonuçları

İlişkilerin devam edip etmemesinin altında birden fazla neden olabilir. Kültürel farklılıklar, bakış açıları, ekonomik sıkıntılar, yaşam tarzı gibi birçok faktör ilişkileri ciddi ölçüde etkileyebilir. Romantik ilişkilerde bireyler partnerlerinin bazı olumsuz düşünce-davranışlarını alttan alabilmeli, onu yargılamamalı, bazen hataları tolere edebilmeli ve onu olayların altında yatan sebepleri anlamaya çalışmalıdır. Bu noktada devreye empatiyi sokabiliriz. Romantik ilişkilerde sorun çözebilme ile ilgili önemli kavramlardan biridir empati. Literatürde empati, insanların kendilerini karşıdaki bireyin yerine koyabilmesi, düşüncelerini doğru bir şekilde anlayabilmesi, duygularını hissedebilmesi ve tüm bunları ona anlatabilme süreci olarak tanımlanmıştır (Dökmen, İletişim Çatışmaları ve Empati, 2008). Diğer bir taraftan da günlük yaşamın getirmiş olduğu stres, yorgunluk ve maddi sıkıntılar ilişkilerde yaşanan problemleri önemli bir ölçüde etkileyebilir. Belirtmek gerekir ki her ilişkide yaşanan problemler aynı değildir ve farklılıklar gösterebilir. Bu problemlerin önem derecesinde değişiklikler olabilir. Her insanın özel ve eşsiz oluşu, kurulan ilişkilerdeki bu çeşitliliği ve yaşanan problemlerinde ne kadar farklı olabileceğini gözler önüne serer. Önemli olan karşıdaki insanın yaptığı eylemi anlayabilmek ve doğru şekilde ona aktarabilmektir. Suçlamak, yargılamak ya da öfkelenmek sizleri çözüme götürecek yöntemler olmayacaktır.

Empati becerisine sahip olan bireyler, çevrelerinde var olan insanların duygu ve düşüncelerini doğru bir şekilde anlamaya çalışırlar ve onlarla paylaşabilirler. Kaya’nın çalışmasında çalışmasına göre hem kişilerarası hem de romantik ilişkilerdeki uyumu, doyumu ve sağlıklı bir düzeni bulabilmek için bireylerin birbirlerini tanımalarının, anlamalarının ve empati kurmalarının gerekli olduğunu söyleyebiliriz (Kaya, 2018) . Ayrıca bireylerin yaşadığı ilişki problemlerinin azalmasında önemli bir rol aldığını düşünülmektedir. Empati becerisine sahip olmak her bireyin sorun çözme becerisine olumlu yönde katkı sağlayacaktır.

Psikoloji alanında uzman desteği için her zaman yanınızdayız.

Call Now Button