Eğitim İhtiyaç Analizi / Eğitim Programı Geliştirme

Kurumlar; kurumsal ve bireysel gelişimlerini sağlamak ve sürdürmek için karşılaştıkları sorunların çözümüne yönelik ihtiyaçları tespit edebilmek amacıyla ‘ihtiyaç analizi‘ni kullanmaktadırlar. İhtiyaç analizinde ilk olarak çözülmesi istenilen sorun belirlenir. Bu sorunun ortaya çıkmasından etkili olan ve giderilemeyen ihtiyaçların tanımlanabilmesi için nitel veya nicel veri toplama araçları aracılığıyla programın hedef kitlesinden veri toplanır.

Elde edilen verilerin sonuçları hedef kitle göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Araştırmanın sonuçları bir rapor olarak kuruma sunulur. Değerlendirme sonucunda kurumun kendi yapısında veya personele yönelik eksiklikleri söz konusu ise bu eksiklikleri gidermek ve geliştirmek amacıyla eğitim programları/workshoplar oluşturulur.

Call Now Button