Aile Danışmanlığı

Aile en basit tanımıyla; evlilik ve kan bağına dayanan, karı-koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birimdir. Her aile biriciktir ve her ailenin kendine özgü bir dengesi vardır. Aileler zaman içerisinde birçok zorlukla ve sorunla karşılaşabilmektedir. Bu zorluklar; aile olmayı başarabilmek, anne-baba olabilmek, aile üyelerinin birbirine zaman ayıramaması ve iletişim problemleri, aile üyelerinden birinin hastalanması, vefatı veya bağımlılığının olması vb. şeklinde aileden aileye değişiklik gösterebilmektedir.  Aileler karşılaştıkları bu zorlukları aşabilmek için, iyi bir iletişim, güvenli bir ilişki ve problem çözme becerileri geliştirmek zorundadır.

Aile Danışmanlığı Nedir?

Bir sistem olarak aile, kendi sorunlarını çözebilir ancak bazı durumlarda ailenin bakış açısı ve yanlış çözüm yolları ile sorunlar artabilir veya kötüleşebilir. Aile bireyleri anlaşılmadıklarını, dinlenmediklerini ve yalnız olduklarını hissedebilirler. Farklı bireylerden oluşan bir sistem olan ailenin var olan dengesi bu gibi negatif duygular nedeniyle bozulabilir. Çoğu problemin çözüm yolu basittir ve açıktır ancak bu negatif duygular ailenin sorunlarla etkili bir şekilde baş edebilmesini engeller.

Aile Danışmanlığı Hizmetleri Nelerdir

Aile Danışmanlığı, ailelerin sorun olarak tanımladıkları durumlar karşısında onlara farklı bakış açıları kazandırabilmek.

Yeni çözüm yolları bulmak, aile üyeleri arasında sağlıklı iletişim örüntüleri oluştururuz.

Aileler benzer problemler yaşasalar da her aile kendi değerleri içerisinde ele alınarak aile için en uygun olan kısa vadeli ve etkili yöntemlerle ailelerle birlikte süreç yürütülür.

Call Now Button